Ett tryggare Göteborg

Svara på vår enkät!

En kunskapsskola och trygg fritid
1. Vilka insatser kan göras inom skolan och fritidsverksamheten för att möta och hindra ungdomar i riskzonen från att dras in i kriminalitet och droger?

2. Folkpartiet har sedan tidigare, bland annat i budget för 2012 och i valplattformen, lagt förslag om att införa frivilliga drogtester i gymnasieskolan. Kan det vara ett av flera verktyg i arbetet med nolltolerans mot droger i skolan?

3. Hur stoppar vi förekomsten av mobbing i våra skolor?

4. Frånvaron i skolan är på flera skolor hög, hur minskar vi den?

Minska utanförskapet i Göteborg
1. Unga i riskzon kommer ofta från trassliga hemförhållanden. Hur kan samhället bättre stötta föräldrar, familj och den enskilde?

2. I utsatta områden har socialsekreterarna ett tufft arbete. Hur kan deras arbete underlättas, stärkas och stimuleras?

3. Hur kan vi skapa bättre insatser för arbetslösa ungdomar som befinner sig i ett långvarigt utanförskap?

4. Hur skulle en motprestation för socialbidrag kunna se ut?

Skapandet av en trygg stad
1. Det är vanligt med trygghetsvandringar i olika områden. Hur kan man utveckla arbetet med att inventera farliga och otrygga platser runt om i staden?

2. Hur kan konceptet med ”nattvandrare” utvecklas?

3. Kan ökad kameraövervakning bidra till en tryggare stad och hur kan vi skydda den personliga integriteten?

4. Hur skulle ni vilja se att polisen arbetade lokalt i stadsdelarna?

Övriga förslag
Delge oss dina övriga idéer och synpunkter för hur vi minskar ungdomsbrottsligheten och rekryteringen till kriminella gäng.

Annonser

10 kommentarer till Ett tryggare Göteborg

 1. Ann-Mari B. Adiels skriver:

  Kunskapsskola
  1. Fånga upp ungdomarna långt innan det blir aktuellt med kriminella gäng eller droger. Alla behöver ha något intresse/hobby och känna att de är bra på något. Alla behöver kunna se fram emot att försörja sig på eget arbete.
  Utvidga fritidsverksamheten. Hålla öppet när ungdomarna är aktiva. Uppsökande verksamhet, se till att så många ungdomar som möjligt har något meningsfullt att göra på fritiden. Inte släppa ungdomarna som presterar dåligt i skolan.
  2. Jag tror mer på tidig upplysning om riskerna med droger.
  3. Bättre kontroll av att skolorna tar itu med problemet. 0-tollerans och höga böter för de skolor/kommuner som inte sköter arbetet.
  4. Direkt kontakt med föräldrarna. Tidiga insatser för att ingen ska bli efter i skolan. Undervisning som anknyter till yrkeslivet/samhället utanför skolan. Kanske är undervisningen för tråkig. Be eleverna komma med egna förslag på hur den kan utformas.
  Utanförskapet
  1. Sätt in insatserna på ett tidigare stadium. Psykologer, socialarbetare, ”hemmahosare”.
  2. Vet för lite om deras arbetssituation. Men kanske att de får ansvaret för några elever var, efter att skolpersonal har anmält att någon inte mår bra.
  3. Praktikarbeten, lärlingsutbildningar och kanske coachning för de mest utsatta. Lägg pengar och resurser på ett tidigare stadium
  4. Enklare arbete som snöskottning, städning, reparation av kommunens möbler etc, och/eller undervisning för att förbättra personens anställningsbarhet, och/eller lov att starta eget med socialbidrag. Tvinga kommunen att ta emot praktikanter.
  Det allra mest effektiva är att sänka arbetstiden så att alla som vill får arbete. Att vi helt enkelt delar på jobben.

  Gemensamt för att lösa båda problemen är tidiga insatser riktade mot barn och föräldrar och klara riktlinjer för vem som har ansvaret för att ta tag i problemen.
  När förskolepersonalen eller klassläraren upptäcker att ett barn mår dåligt, mobbar/mobbas, har inlärningssvårigheter, är nedstämt, oroligt, aggressivt e.t.c. gäller det att man tar tag i problemet direkt.

  Finns problemen i hemmet så behövs samtal, samverkan och stöttning av föräldrarna. Ligger problemet i skolan får man lösa det där. I princip skulle ingen förskolelärare eller klasslärare få lämna ifrån sig en elev som har det dåligt till nästa årskurs.

 2. Jens Karlsson skriver:

  Jag går bananas och lägger en kommentar till. Lokalt förankrad polis är jätteviktigt. Varje kommun/stadsdel borde ha en ko taktpinne som de kan sam arbeta med. Poliser som lär känna de boen lokalt och som kan se ungdomar som vistas i fel kretsar eller på fel platser och som då kan prata med föräldrar eller anmäla till socialtjänst. Polis, socialtjänst, skola, fritid och föräldrar känner inte till varandra och samarbetar för lite. Ett viktigt område att utveckla.

 3. Jens Karlsson skriver:

  Samma regler för de under 25 bör gälla för dem över 25. Den åldersdiskriminering som idag finns i SoL bör tas bort. Alla som har försörjningsstöd skall göra vad de kan för att bli självförsörjande.

  Jag tror det är farligt att kommunen som nu bygger upp egna versa heter som till viss del tar över uppgifter från AF, FK och psykiatrin för att hjälpa personer från försörjningsstöd och till egen försörjning. Tror på att samverkan och gemensamma enheter från dessa myndighet är bättre och att det finns krav på deltagande i dessa verksamheter för att vara berättigad till försörjningsstöd.

 4. Jens Karlsson skriver:

  Statusen och lönen för socialsekreterare som arbetar med barnavårds utredningarna måst höjas. Arbetsbelastningen måste sänkas. Idag lämnar många erfarna och duktiga socialsekreterare det tunga arbetet som socialsekreterare för barn och unga för andra tjänster som ger mer lön och status och mindre tungt arbete. Att trygga barnen levnadsförhållanden genom socialtjänsten är socialtjänstens huvuduppgift och den viktigaste uppgiften som finns. Därför bör de ha mer lön och status så att de mest kompetenta och erfarna jobbar med barnavårdsutredningarna.

 5. Jens Karlsson skriver:

  Drogtester som förebyggande insats är en mycket dålig ide. Vill ni ha en föreläsning om drogtester och om hur de fungerar och vad nackdelarna är kan ni kontakta mig.

  Som primärförebyggande insats är goda resultat i skolan det effektivaste tillsammans med att påverka föräldrarnas attityder. Ett intresant projekt i Vännersborg verkar lovande och intresant. Det bygger på att visa och diskutera elevers skillnad i tro om andras alkohol och tobaks vanor och hur det
  Egentligen ligger till.

  Som secundärprevention är ett gott samarbete mellan skola, BUP och socialtjänst det viktigaste redskapet. Även utbildning av alla lärare och förskolelärare i deras anmälningsskyldighet, hur de skall skriva anmälningar och vad de skall innehålla. Samt att nya anmälningar måste göras vid varje ny oro. Att en förskolelärare säger att den redan på förskolan kunde se att en person skulle bli kriminell visar på att vi misslyckats i dessa secundärpreventiva insatser.

 6. Ingvar skriver:

  Jag tror att landsmötet röstade bort frivilliga drogtester, på goda grunder.

 7. Åke Wennerberg skriver:

  Udda att man inte kan svara….
  Åke Wennerberg (FP) ordf.
  Mölndal

 8. Ping: Vad med och påverka FP:s politik för ett tryggare Göteborg | Påverka framtidens Göteborg med folkpartiet!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s