Göteborg en regnbågsstad i världsklass!

Du lämnar dina kommentarer längst ner på sidan 🙂

Vård, hälsa och omsorg

För homo- och bisexuellas välbefinnande i sjukvården är en ökad kompetens om frågor som rör homosexuella, bisexuella och transpersoner bland det viktigaste i ett fortsatt arbete. HBT-kompetenser inom Göteborgs stad ska stärkas kraftigt.
 • Information avsedd att stimulera en positiv utveckling av folkhälsan måste vara utformad och/eller varierad så att även homo- och bisexuella och transpersoner uppfattar att den riktar sig till dem.
 • Göteborg ska ha minst en gynekologmottagning som är särskilt inriktad på lesbiska och bisexuella kvinnor.
 • Folkpartiet liberalerna vill verka för att en kartläggning/utredning genomförs om transpersoners hälsa i Göteborg och Västsverige.
 • Specialistavdelningar för könsbyte tilldelas resurser som svarar mot faktiskt behov, att organisationen vid specialistavdelningar för könsbyte ses över för att tillgodose patienternas medicinska behov.

Skola och utbildning

Den tidigare Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) har konstaterat att det knappast finns något annat område där vuxenvärlden svikit till den grad i förhållande till den uppväxande generationen som just när det gäller homosexuella, bisexuella och transpersoner. Den unga människa som blir varse att hon har en annan sexuell läggning eller könsidentitet än majoriteten känner sig ofta fullkomligt ensam och utan någonstans att vända sig med sina tankar. Undersökningar både svenska som internationella visar på att homosexuella ungdomar är klart överrepresenterade bland ungdomar som begår självmordsförsök.

 • HBT-certifiera stadens verksamheter. Till en början bör förskola och skola prioriteras.
 • Alla elever i Göteborgs stads skolor ska erbjudas en god utbildning om homo- och bisexualitet och homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation.
 • Kommunen ska sätta upp mål och riktlinjer i skolplanen för hur utbildning kring homo-, bisexualitet, sexuell identitet och könsidentitet ska bedrivas.
 • Skolan ska i sitt hälsoarbete (skolsköterskor, kuratorer etc.) har tillräcklig kompetens och engagemang att möta både homo- och bisexuella ungdomars såväl som unga transpersoners behov av stöd.
 • Böcker och tidskrifter, som på ett positivt sätt tar upp homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation, ska finnas lättillgängliga på skolbiblioteken.
 • Läromedel och kurslitteratur som sprider unkna värderingar ska rensas ut från klassrummen.

Ungdomar

Puberteten innebär för många ungdomar en oerhört spännande och härlig tid. För de allra flesta är den tidvis också svår och jobbig. Att under denna period också kämpa med en komma ut-process som homosexuell, bisexuell eller transperson, att acceptera sin egen läggning eller könsidentitet, att få föräldrar att acceptera den, att bli accepterad av sina kamrater, kan för vissa ungdomar mångdubbla problemen.
 • Det är mycket viktigt att Göteborgs stad arbetar både med att skolor får resurser till att informera om homo-, bisexualitet och könsidentitet och att staden tar ansvar för att utbilda sin egen personal som möter ungdomar. Det är viktigt att föreningslivet som vänder sig till homo- och bisexuella ungdomar får fortsatt stöd för detta.

HBT och föreningsliv

Vi ställer krav på de föreningar som får stöd av Göteborgs stad att de också åtar sig att aktivt motarbeta diskriminering. Det står förstås alla fritt att bilda föreningar med precis vilka värderingar som helst. Men om de vill ha stöd från staden måste de aktivt arbeta för alla människors lika värde, det vill säga emot diskriminering.
 • Föreningar som diskriminerar ska inte få kommunalt föreningsbidrag.

HIV och aids

Kunskapsförmedlingen om hur hiv sprids får aldrig ses som tjatig. Människor glömmer och tänker sig inte alltid för. Dagens femtonåriga ungdomar har inte varit med och tagit till sig femton år av HIV-information. För dem är det nytt.
 • Anslaget till det HIV-preventiva arbetet riktat till män som har sex med män ska hållas på minst oförändrad nivå.
 • Kunskaper om smittospridning av hiv och rådgivning för säkrare sex hålls på en kontinuerligt hög nivå hos ungdomsmottagningar och i skolhälsovården.
 • Skolan får resurser att erbjuda en bra information om homosexualitet och att fördomsfri information om hiv och andra könssjukdomar alltid tas upp i sex- och samlevnadsundervisningen.
 • Kunskaper om smittospridning av hiv och rådgivning för säkrare sex hålls på en kontinuerligt hög nivå hos ungdomsmottagningar, i skolhälsovården och mottagningar där hivtester och rådgivning tillhandahålls.
 • Fördomsfri information om hiv och anda könssjukdomar alltid tas upp i sex- och samlevnadsundervisningen.
 • Göteborg ska även i fortsättningen tillhandahållas särskilda mottagningar dit män som har sex med män kan vända sig för HIV-testning och rådgivning.

Rättstrygghet

Fortfarande utsätts många homosexuella, bisexuella och transpersoner för hot och våld enbart på grund av sin homosexualitet eller könsidentitet.
 • Alla göteborgare ska kunna känna sig trygga och säkra i vår stad. Därför vill vi etablera en västsvensk hatbrottsjour i Göteborg.
 • Polisen i Göteborg ordnar sin verksamhet så att de också kan motverka hot och våld mot homosexuella, bisexuella och transpersoner.
 • Göteborgs stads brottsförebyggande centrum i ökad utsträckning också på eget initiativ uppmärksammar hot och våld mot homosexuella, bisexuella och transpersoner.
 • Göteborgs stad ska uppmuntra och ekonomiskt stödja framtida initiativ för att få till stånd en lokal brottsofferjour för HBT-personer.
 • Vi vill erbjuda brottsoffer överfallslarm med GPS-sändare.

Diskriminering

Diskriminering ser ut på olika sätt. Ett område där diskriminering är vanlig gäller arbetslivet. Gjorda undersökningar visar att var tredje homosexuella man eller kvinna har diskriminerats i arbetslivet på grund av sin sexuella läggning.
 • Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen ska i sina personalpolitiska program fastslår att diskriminering i arbetslivet på grund av någons homosexualitet är oacceptabel och att homosexuella, bisexuella och transpersoner inte skall utestängas från någon typ av arbete enbart på grund av sin sexualitet eller självupplevda könsidentitet.
 • All personal som i sitt arbete har till uppgift att stödja och hjälpa enskilda homosexuella, bisexuella och transpersoner också har eller får en adekvat utbildning.

Äldre

Många äldre har växt upp under en tid där homosexualitet varit förbjudet, sjukdomsförklarat och fördomarna starka. Arbete och uppmärksamhet för äldre homo- och bisexuellas välbefinnande är därför lika viktigt som för yngre. Det är därför nödvändigt att också äldre homo- och bisexuella uppmärksammas inom samhällets serviceutbud.
 • Vi vill stödja och uppmuntra initiativ till att starta äldreboenden för HBT-personer. Med en äldrepeng, som ger makten till den enskilde att påverka valet av äldreboende, skulle möjligheterna till enskilda initiativ på området förbättras väsentligt.
 • Göteborgs stad ska ta ansvar för att vårdpersonal som arbetar med äldre får en utbildning som uppmärksammar äldre homo- och bisexuellas behov.

Personer med funktionsnedsättning

Ingen skall behöva avstå från ett rikt liv som homo-, bisexuell eller transperson på grund av ett funktionshinder.
 • Insatser för ökad medvetenhet ska ingå i utbildningen för berörda personal kring de särskilda förutsättningar som homosexuella, bisexuella och transpersoner med funktionshinder har.
 • Kommun tillhandahåller lämpligt informationsmaterial om HBT-personers situation som är anpassade till olika funktionshinder (syn- och hörselskador, läs och skrivsvårigheter etc.).
 • Kommun ska i sin interna utbildning av personer som arbetar med funktionshindrade också uppmärksammar de speciella behov som HBT-personer kan ha.

Nya göteborgare

Homosexuella, bisexuella och transpersoner förtrycks i många länder och på olika sätt. I vissa länder är homosexuella handlingar – även mellan vuxna – förbjudna och förenat med dödsstraff. Det är därför viktigt att integrationsarbetet också tar hänsyn till homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation i det nya hemlandet. Ett viktigt inslag är givetvis att förmedla den officiella svenska synen på homo- och bisexualitet som en likvärdig samlevnadsform med heterosexualiteten.
 • Alla flyktingmottagningar lämnar information till asylsökande både om den svenska synen på homo- och bisexualitet och om att föreningar för homosexuella, bisexuella och transpersoner finns som kan stödja den enskilde asylsökande.
 • Kommunens flyktingmottagning tar hänsyn till att det också finns homo-, bisexuella invandrare och invandrare som är transpersoner och därför anpassar sin information till detta förhållande.
 • Den kommunala SFI-undervisningen ska uppmärksamma att det finns homo- och bisexuella elever och elever som är transpersoner.
 • Kommunen i sina kontakter med olika invandrarorganisationer betonar dessa organisationers ansvar för homo- och bisexuella medlemmar och medlemmar som är transpersoner.

Evenemangsstaden

Som den levande evenemangsstad Göteborg är, borde det vara en självklarhet, att staden är med och stöttar utvecklingen av HBT-festivalen. Staden borde också marknadsföra sig gentemot regnbågsturister och ta fram material som riktar sig till en HBT-publik.
Göteborgs Stad borde också vara pådrivande för att sprida kunskap och förändrade attityder i Sverige men även internationellt.
 • Göteborgs Stad ska i sin marknadsföring synliggöra HBT-personer.
 • Göteborg ska fungera som kunskappsspridare om lokala HBT-frågor.
Annonser

2 kommentarer till Göteborg en regnbågsstad i världsklass!

 1. Ping: Göteborg en regnbågsstad i världsklass! | Påverka framtidens Göteborg med folkpartiet!

 2. Sarah skriver:

  Bra att ni lyfter upp frågan om marknadsföring – det är en tydlig signal. HBT-turister är en grupp med mycket pengar! Självklart ska GBG visa upp mångfalden i sin kommunikation; äldre, yngre, ljusa, mörka, långa, korta, hetros, homos osv.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s