Infrastruktur och trafik

För att stärka Göteborgs konkurrenskraft och utvecklas som en klimateffektiv stad med ökad tillväxt krävs omfattande investeringar i infrastruktur och väl fungerade kollektivtrafik. Vår stads infrastruktur har länge varit eftersatt, nu sker omfattande satsningar tack vare Alliansregeringen. Samtidigt behöver Göteborg mer. Genom satsningar på infrastruktur skapas också arbetstillfällen. Satsningen handlar också om att skapa tillväxt på längre sikt.
Forskning och infrastruktur är båda centrala delar i att trygga vårt framtida välstånd.

Infrastrukturen i Västsverige har länge varit eftersatt och kan nu, tack vare statliga, regionala och kommunala satsningar förbättras avsevärt. En del i detta är Västlänken, den centrala tågtunneln under Göteborg, som behövs för att kommunen och Göteborgsregionen ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. En förutsättning för den tunneln och andra infrastruktursatsningar är finansiering via trängselskatt. När trängselskatten införs måste
kollektivtrafiken vara utbyggd för att kunna möta ökat resande.

 • Gör kollektivtrafiken populär, smartare och snabbare. En förutsättning för ett växande Göteborg är att fler göteborgare åker kollektivt. Därför vill vi stärka kollektivtrafiken och pendelstråken genom fler knutpunkter, utbyggd spårvägstrafik och fler och tätare busslinjer. Framkomligheten för kollektivtrafiken måste förbättras. Därigenom blir det enklare att byta mellan olika färdsätt, linjer och fordon och resa både till och från Göteborg.
 • Stärk pendlingsstråken. Den ekonomiskt mest bärkraftiga kollektivtrafiken som ger de största miljövinsterna är den som gör det möjligt för arbetspendlarna att resa kollektivt. Därför ska pendlingsstråken prioriteras när kollektivtrafiken byggs ut. Vi vill även se över möjligheten att inrätta pendelparkeringar vid förskolor och mataffärer, för att underlätta vardagen för göteborgarna.
 • Skyttlar över älven och till skärgården. En av stadens utmaningar är att i en snar framtid förena norra och södra älvstranden. Vi vill därför se ett antal snabba miljövänliga skyttlar som går över älven. Även förbindelserna till skärgården måste stärkas.
 • Utan Göteborgs hamn stannar Sverige. Sjöfarten är Göteborgs själ och godsfrakt på fartyg är ur ett klimatperspektiv oerhört effektivt. Vi vill expandera Göteborgs hamn och utveckla Vänersjöfarten.
 • Underlätta för cyklister och gående. Det behövs fler och bättre cykelbanor som underhålls året om och moderna tekniska lösningar som främjar mer cyklism. Göteborg bör bli en mer attraktiv stad för alla som cyklar och går, även till och från våra förorter och kranskommuner. Gång- och cykelvägar ska vara lättillgängliga och fler ska vara belysta.
 • Motarbeta inte bilisterna, underlätta! Det är inte bilen som är en miljöbov, det är det den släpper ut som skapar problem. Folkpartiet vill göra om den nuvarande parkeringspolicyn och bygga ett parkeringsgarage under Heden för minst 4 000 fordon. Vi vill se fler parkeringsgarage och -anläggningar, framför allt i samband med nybyggnation.
 • Snabba tåg till och från Göteborg. Förutom tåg via Landvetter och Borås till Stockholm, prioriterar vi snabba tågförbindelser på sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn och vidare söderut till kontinenten.
 • Bygg ut E20 till motorväg. Vi vill verka för motorväg mellan Göteborg och Stockholm.
Annonser

7 kommentarer till Infrastruktur och trafik

 1. Ping: Bildelning är som fildelning | Mothugg

 2. Jag har i alla år som göteborgare röstat på folkpartiet i kommunalvalen. Över lag tycker jag att de punkter ni presenterar är vettiga. Men en sak som får mig att fundera över om jag ska rösta på FP i år igen är er pro-bilism, som jag inte delar i princip och ser som ett uttryck för krass intressepolitik.

  För det är ju inte bara det bilen släpper ut som är ett miljöproblem, utan också det bilsamhället gör med våra städer, där samhällsplaneringen tycks utgå ifrån att varenda jäkel ska ha en egen bil och en parkeringsplats. Städer planerade för bilar är inga trevliga städer att bo i, vare sig man är bilist eller inte. Och i Göteborg har tyvärr bilismen fått härja under alltför många år, vilket gör att göteborgarna tillbringar mer tid i bilköer, har en sämre luft i stan, har sämre kollektivtrafik och en glesare stad än Stockholm och Malmö. Det är svåra miljöproblem, och inte alla av dem handlar om bilens utsläpp (även om utsläppen är nog så viktiga i sig).

  Jag tycker det vore både trevligt och smart om Fp Göteborg ville surfa på den nyurbanistiska vågen (hey, vi är ganska många urbana, medelklassiga swing voters här i mitten – typiska potentiella fp-väljare – som alla gånger väljer staden framför bilen) och bejaka en tät blandstad istället för den glesa bilstad Göteborg alltför mycket är i dag.

  Men då måste ni också våga visa att ni inte sitter i bilistmaffians knä. Kanske känner ni att ni nu, sedan ni accepterat trängselavgifterna, måste ge bilisterna några symboliska köttstycken. Well, då ska ni veta att det är en markering som kostar – i anseende, i röster, i liberal kredd.

 3. Ann-Mari B. Adiels skriver:

  Vart tog frågan om trängselskatten vägen? Vi var lovade en folkomröstning om detta. Hur står det till med demokratin? Varför spelar man SD i händerna genom att klubba beslutet över våra huvuden?
  Jag är inte emot att betala för nödvändiga utbyggnader av vägarna, men finns det inte bättre sätt att få in pengarna? Har man undersökt om man med dagens GPS-teknik skulle kunna lösa problemet utan att fysiskt bygga dessa betalstationer för många miljoner kr styck. Skulle man kunna få in pengarna genom en höjning av parkeringstaxorna? Trängselskatten är ett dyrt, fult och tråkigt sätt att ta in pengarna.

 4. Medgöteborgare skriver:

  Om stycket ”Skyttlar över älven och till skärgården”:

  Undermeningen är ungefär att en öppningsbar lågbro i området där gång/cykelbron skissades, inte är önskvärd, med tanke på sjöfarten.

  Jag ser inte problemet eftersom det redan finns en realivt låg öppningsbar järnvägsbro där sjöfarten går genom stan, och ytterliggare en är planerad med ersättaren till GötaÄlvbron. Men den blir fortfarande en lång omväg för de flesta.

  Om skyttlar ska kunna utgöra någon sorts alternativ, så behöver de gå i 5-minuterstrafik i rusning morgon och eftermiddag, och i övrigt 10-15-minuterstrafik, ända fram till midnatt. De behöver dessutom gå på flera sträckor längs vår långa älv, inte bara mellan Rosenlund och Lindholmen.
  Det skulle visserligen vara trevligt med en så tät färjetrafik, frågan är vad kostnaden blir jämfört med en öppningsbar lågbro?

 5. Richard skriver:

  1). Västlänken, tågtunneln under Gbg är helt feltänkt mht kostnaderna. Bygg i stället en förbigående järnväg Oslo – Gbg -Malmö, resp Thn -Gbg -Malmö samt Sthlm -Gbg -Malmö utanför city och bygg en ny station Gbg Östra. Behåll samtidigt ”säckstationen” Gbg för all pendeltrafik in till Gbg. Tågtunneln under Gbg förbättrar ju inte trafiken för resenärerna ty all skall ju ändå in på och av vid Haga eller Chalmers. Bygg samtidigt ut kollektivtrafiken ovan jord merd fler och snabbare bussar som är flexibla i motsats till spårvagnar mitt i gatan. Spårvagnar är bra på egen banvall!
  2). Lägg av med trängselskatten för att finansiera infrastrukturen. Det är ju rätteligen en skatt. Taxera då hellre ut det belopp som behövs från alla i Gbg eller GBGregionen under ca tre års tid och låt det sedan vara bra. Trängselskatten och alla kostnader runt den har ju en förödande negativ effekt på all ekonomi och utveckling i Gbg. Men det är kanske det man vill???!.
  3) Nej samla hela borgerligheten kring ett nej till de fantasifulla investeringarna och trängselskatten.

  • Johan skriver:

   Jag tror inte att politikerna vill förstöra utvecklingen eller all ekonomi!

   Som jag har förstått debatten (kan ha fel) så vill S tillsammans med Alliansen få in pengar för att kunna finansiera viktiga och behövliga infrastruktursatsningar. Det kan alla vi som pendlar med bil i Göteborg intyga behovet om.

   Däremot så verkar miljöpartiet vilja straffa alla oss billister. Partiet har ju länge velat införa trängseln – men verkar inte vilja ha något annat än den där tågcentralen under marken.

 6. Ulf skriver:

  Tycker det vore bra att utveckla resonemanget kring varför vi hamnat på trängselskatt. D.v.s. visa att vi verkligen ansträngt oss för att hitta alternativa lösningar (i förra valet var vi ju emot) som nu har lett fram till att det är en ”förutsättning”.

  ”Utbyggd spårvägstrafik”. Tror att det vore bra om detta konkretiserades. Nu upplever jag som göteborgare att spårvägstrafiken är nära sitt maximum. Minsta störning skapar köer och frustration.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s