Jobb och företagande

Företag skapar jobb, men politiken skapar förutsättningar. Det är stor skillnad på en politik som skapar förutsättningar för nya jobb och en politik som leder till arbetslöshet och stagnation. Arbete skapar välstånd och betalar för välfärden. Under socialdemokraternas tid vid makten växte antalet människor i utanförskap. I hela Sverige var över en miljon människor arbetslösa, sjukskrivna eller stod utanför arbetsmarknaden av något skäl. Detta trots att världen då var mitt i en blommande högkonjunktur. Göteborg styrs av en trött socialdemokrati som bör bytas ut. Vad som behövs är mindre skattekilar på arbete, satsningar på dem som har det svårast och en syn på att företagande alltid är grunden för ökat välstånd.

 • Göteborg behöver en politisk ledning som förstår företagarnas villkor. Flera oberoende undersökningar visar att Göteborgs stad har avsevärt sämre näringslivsklimat, jämfört med Stockholm och Malmö. Myndigheternas tillsyn måste vara rättssäker och kostnadseffektiv.
 • Sverige behöver en ny skattereform. Folkpartiet vill fortsätta att sänka skatterna på arbete och kapital, både för företag och göteborgare – det ska löna sig att arbeta. Inte minst vill vi ta bort värnskatten, som idag är en straffskatt på utbildning.
 • Industrin hör hemma i Göteborg. Industrin är även fortsättningsvis en central del av framtidens näringsliv i Göteborg. Det västsvenska näringslivet ska gå i bräschen för högt teknologiskt kunnande och i utvecklingen av ny, miljösmart teknik.
 • Staten ska finnas i Göteborg. Sveriges andra stad ska ha en hög representation av statliga verksamheter. Den nya Havsmyndigheten har lokaliserats till Göteborg. Folkpartiet vill även flytta fler delar av Sveriges television (SVT) till Göteborg.
 • Äldre är en viktig resurs på arbetsmarknaden. Vi vill stimulera äldre till fortsatt arbete även efter pensioneringen.
 • Omstartsaktivitet för arbetssökande. Göteborg ska erbjuda försörjningsstödstagare en omstartsaktivitet som omfattar minst halvtid fem dagar i veckan. Deltagande ska vara ett krav för att få försörjningsstöd för personer som står till arbetsmarknadens förfogande.

Ungdomsarbetslösheten

Den höga ungdomsarbetslösheten i Göteborg är akut och oerhört oroande. När arbetslösheten stiger finns det en risk för att en del unga aldrig får in en fot på arbetsmarknaden. En viktig förklaring till ungdomsarbetslösheten är att alltför många hoppar av gymnasiet. En annan är den sammanpressade lönestrukturen i Sverige som gör det relativt dyrt att anställa oerfarna
ungdomar. En tredje att de svenska arbetsmarknadsreglerna leder till att ungdomar, med kort anställningstid, är de som först får lämna sina arbeten vid personalneddragningar. Det kommunala ansvaret att följa upp de unga som står utanför både utbildningssystemet och arbetsmarknaden sköts bättre än tidigare, men så länge som vi inte har någon uppföljning av
arbetet är det svårt att sia om våra insatser ger resultat och förebygger utanförskap.

 • Erbjud lärlingsanställningar. Folkpartiet vill erbjuda unga arbetslösa lärlingsanställningar med lägre lön och särskilda anställningsvillkor.
 • Göteborg ska ställa upp med praktikplatser. Kommunen är stadens största arbetsgivare och är idag allt för dålig på att möta upp behovet av praktikplatser till unga arbetslösa. Vi vill att staden ställer upp med fler praktikplatser.
Annonser

5 kommentarer till Jobb och företagande

 1. I Danmark har den borgerliga regeringen på programmet att avskaffa passiv försörjning, alltså socialbidrag utan motprestation. Socialdemokraterna har hela tiden varit emot det, men för någon vecka sedan kom de med ett eget förslag. Det var lite märkligt i. o. m. att de menade att ingen skulle få tjäna på det. Det kan vara svårt att hitta meningsfulla arbetsuppgifter då, men det viktiga är att frågan kommit upp och att diskussionen är igång.

  För övrigt är arbetslösheten betydligt lägre i Danmark än i Sverige. Detta gäller också ungdomsarbetslösheten. De viktigaste orsakerna är flexiblare arbetsmarknadsregler och lärlingsplatser för ungdomar.

 2. Ann-Mari B. Adiels skriver:

  Enligt en undersökning av Novus Opinion tycker 4 av 10 människor att arbetslösheten är den viktigaste frågan inför valet.
  Över 400.000 människor är utan arbete i Sverige i dag. För dessa människor är det en klen tröst att konjunkturen så sakta börjar vända uppåt.
  Jag har provat på det själv och vet hur lätt man tappar självförtroendet, blir deprimerad och initiativlös. I mitt arbete som psykolog märker jag också hur arbetslösheten oroar människor och försämrar deras livskvalitet. Att inte ha ett arbete är för de flesta det samma som att inte behövas, och är bland det värsta en människa kan råka ut för.
  Det finns massor av arbetsuppgifter som vi inte har ”råd” med i dag inom vård, skola omsorg, miljövård och offentlig service. Många arbetsuppgifter är sådana som blivit bortrationaliserade. Andra är sådana som hör framtiden till och skulle kunna förbättra vår livskvalitet.
  Samtidigt betalar vi enorma summor i bidrag till människor som inte arbetar.
  Mellan arbetena, människorna och bidragen verkar det vara vattentäta skott.
  Det vi behöver göra i dag är att komplettera den ordinarie arbetsmarknaden med en jobb- och inkomstgaranti för alla. Om man lägger ihop direkta och indirekta kostnader för arbetslösheten så skulle slutsumman hamna på plus om samhället erbjuder alla arbete 4-5 timmar per dag mot en ersättning som det går att leva av.

 3. Rosie Rothstein skriver:

  ”Jobben” är inte en konstant massa/mängd. Som socialdemokraterna tycker. En hållbar regional och göteborgsk tillväxt behöver många olika initiativ!

 4. Ingvar G skriver:

  Förslaget ”Äldre är en viktig resurs på arbetsmarknaden. Vi vill stimulera äldre till fortsatt arbete även efter pensioneringen.”

  Min intryck är att äldre inte behöver stimuleras alls. Det är många som både kan och vill arbeta efter 67. Förslaget borde istället vara att Göteborgs kommun skall ha en positivare attityd till att över 67-åringar jobbar. (När väl konjunkturen vänder alltså. I lågkonjunktur är det bättre att ge jobben till unga.)

  • J skriver:

   Till Ingvar! Äldre kan jobba längre och jobben kommer. Håller med dig om att ungdomen ska ha jobben när konjunkturen vänder. Samtidigt finns det inga motsatser. Vi äldre bör arbeta så länge vi kan!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s