Kunskapsstaden

Liberalismens mål är att alla människor ska kunna förverkliga sina drömmar. Göteborg växer med kunskap. Bildning ger människor makt och möjlighet att forma sina egna liv. Med utbildning ökar individens valmöjligheter. Skolan ska genom att förmedla kunskaper bidra till ökad jämlikhet. Detta kräver ett livslångt lärande som har höga förväntningar och som vågar utmana. Göteborg ska vara Sveriges ledande kunskapsstad med motiverade elever, hängiven personal och tillräckliga resurser. I Göteborg ska utbildning löna sig och IT vara en självklar del av skolans vardag.

 • Skapa ett ’Centre of Excellence’ i Göteborg. Göteborgs stad ska tillsammans med Universitet och Chalmers arbeta för att etablera Göteborg som ledande utbildnings-, innovations- och forskningscenter med ett internationellt gott rykte. Vi vill också verka för att Göteborgs universitet får ökad självständighet från staten.

Göteborgs skolor skulle kunna vara bäst. Sverige har en fantastisk bildningstradition och staden avsätter år efter år stora resurser till skolan. Ändå är utvecklingen i Göteborg oroande. Skolans brister beror i hög grad på den politik som förts under mer än ett decennium i vår stad.

Den utbildningspolitiska agendan måste fullföljas och fortsätta att utvecklas. Betyg ska införas från årskurs sex och en ny lärarutbildning sjösättas. Gymnasiets reformering fortgår och från och med höstterminen 2011 är den nya gymnasieskolan införd. Kommunaliseringen av skolan har skapat många av dagens problem och staten bör därför ta över huvudmannaskapet för skolan.

 • Vi försvarar rätten att välja förskola och skola. Vi försvarar elevens och vårdnadshavarnas rätt att välja pedagogik och huvudman. För att stärka valfriheten vill vi införa en förskole- och skolpeng, som garanterar ett grundbelopp lika för alla elever och ett stödbelopp som varierar efter elevens behov. Vi vill så långt som det är möjligt erbjuda blivande gymnasieelever plats på sitt förstahandsval.
 • Lyft kunskaperna i matematik! En hög nivå på matematikkunskaperna hos barn och unga är en strategisk fråga för Göteborgs roll i utvecklingen av framtidens teknologi och näringsliv. Vi vill erbjuda matematiklärare genom Lärarlyftet och andra fortbildningsinsatser i nära samarbete med Centrum för matematikutbildning, fördjupad kunskap i ämnet.
 • Satsa på elevhälsan. Elevers hälsa påverkar deras studieresultat. Vi vill därför garantera elever fysisk aktivitet vid minst tre tillfällen per vecka i grundskolan. Alla elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagoger. Frivilliginsatser bör uppmuntras och tas tillvara av våra skolor. Skolmaten ska vara god och näringsriktig.
 • Alla skolor ska ha handlingsplan mot mobbing. Mobbing är ett av de värsta uttrycken för bristande respekt för klasskamrater, personal och medmänniskor. Vi kräver att alla skolor ska använda evidensbaserade anti-mobbingsprogram.
 • Etablera spetsklasser i Göteborg. Alla elever har rätt att få möta nya utmaningar. För att stimulera studiebegåvade elever i grundskolan och på gymnasiet, ska Nobelklasser med spetsutbildningar etableras med särskilda inträdesprov.
 • Lärarna är skolans viktigaste resurs. Sveriges mest begåvade ungdomar måste rekryteras till läraryrket. Läraryrket kräver fler karriärvägar, bättre utvecklings- och fortbildningsmöjligheter, fler lektorat samt bättre löneutveckling. Vi vill värna lärarnas professionalism genom att åter ge dem ökad frihet.
 • Rektorn är den pedagogiska ledaren. Rektorsrollen måste uppvärderas och avbyråkratiseras; genom det stärks det pedagogiska ledarskapet.
Annonser

En kommentar till Kunskapsstaden

 1. Ulf skriver:

  ”Detta kräver ett livslångt lärande som har höga förväntningar och som vågar utmana”, förstår inte denna mening.

  ”I Göteborg ska utbildning löna sig och IT vara en självklar del av skolans vardag” – detta låter intressant. På vilket sätt ska utbildning bli mer lönsam i Göteborg? Det måste rimligtvis bero på en koppling till unikt företagsklimat, kommunen som arbetsgivare; eller vad? Tål att utvecklas.

  Varför lyfts IT fram i denna mening men försvinner sedan i punkterna där istället matematik lyfts fram?

  Utveckla ”Centre of exellence”. Vad innebär det? Och vad skulle ett friare Göteborgs universitet innebära?

  Vore det inte bra att tydligt konstatera vilken position skolor, utbildningsanstalter har.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s