Gymnasieskola

 • Varje gymnasieskola ska ha en tydlig profil med få utbildningsprogram. Istället för att varje gymnasieskola ska erbjuda så många olika program som möjligt bör var och en av stadens gymnasieskolor endast ha ett fåtal program där man håller högsta kvalitet. Kommunens skolor ska konkurrera med kvalitet.
 • Satsa på lärlingsutbildningar. Gymnasiet måste innehålla studievägar för både den teoretiskt kunskapstörstiga eleven och eleven som lättare lär med händerna och vill utbilda sig inom ett yrke. Därför vill satsa på lärlingsutbildningar i Göteborg.
 • Återinrätta gymnasieingenjörsexamen. Teknikprogrammets elever ska efter tre år ha en god grund såväl för tekniska högskolestudier som för ett fjärde, frivilligt tekniskt år på gymnasiet. Ett sådant fjärde år ska leda till en gymnasieingenjörsexamen.
 • Inför frivilliga drogtester. Våra skolors policy mot alkohol- och narkotikamissbruk bör även innefatta frivilliga elevavtal om att avstå från droger. Avtalen kan följas upp med drogtester. Det är viktigt att upptäcka droganvändning i tid och att elever inte ska vara drogpåverkade i skolan. Avtalen och testerna ska vara frivilliga och bygga på samförstånd mellan skolan, föräldrarna och eleverna.
Annonser

4 kommentarer till Gymnasieskola

 1. Ann-Mari B. Adiels skriver:

  Skola och utbildning upptar en stor del av Folkpartiets program. Det jag ser som viktigt är främst två saker. Att eleverna stimuleras till studiemotivation och att man stävjar mobbning. Studiemotivationen kan stimuleras genom att man lyssnar mer på vad eleverna är intresserade av, och att man knyter an undervisningen till yrkeslivet. Det finns många goda exempel att lära sig av.

  Skolan är obligatorisk för alla barn- och ungdomar. Därför är det extra viktigt att stävja mobbning. Lagstifta på området, bestäm vem som har ansvaret för att förebygga mobbning och inför obligatoriska ekonomiska sanktioner för de skolor som inte sköter detta.

 2. Ingvar G skriver:

  Om drogtestning

  Formuleringen av detta förslag, som baserar sig på ett försök i Landskrona, är att drogtestningen skulle vara frivillig. Förslaget innebär att skolan tar initiativet till testning av samtliga elever. Säger en elev nej, går frågan vidare till föräldrarna, som bestämmer. Eftersom föräldrar bestämmer över sina barn, och deras drogtestning finns det ingen frivillighet för barnen i detta fall och titeln är därför missvisande.

  Om förslaget skall genomföras bör det istället utformas som ett erbjudande från skolan till föräldrar och barn. ”Föräldrar och barn skall erbjudas möjlighet att ingå i ett program med drogtestning.”

  All uppfostran innehåller en viss mängd kontroll och förslaget ger en möjlighet för föräldrarna att kontrollera sina barn på ett nytt sätt, vilket inskränker barnets rätt till självbestämmande och inkräktar på barnets integritet. Barn har dock mindre rätt till integritet och självbestämmande än vuxna. Beslut om läxläsning, matvanor och läggtider är vanliga exempel på detta.

  På senare år har det kommit fram många nya metoder för föräldrar att kontrollera sin barn. Gps i mobiltelefoner, övervakning av datorer och kontroll av ekonomiska transaktioner. Tillsammans med äldre metoder som att fråga vad barnet är och med vilka det umgås och sätta regler för när barnet skall komma hem är andra också integritetskränkande metoder för att uppnå samma syfte. Kärnfrågan är väl att uppfostran av barn oundvikligen medför det som för vuxna kallas integritetskränkning.

  Att föräldrarna ser till att deras barn inte börjar missbruka narkotika är en av de frågor som föräldrar oroar sig för, och detta är en av föräldrarnas viktigaste uppgifter. Ungefär 5% av pojkarna och 2% av flickorna tar regelbundet narkotika i årskurs 2 i gymnasiet, eller en av trettio. (CANs rapport Skolelevers drogvanor 2009, tabell 98, se http://www.CAN.se) I jämförelse med de andra metoderna ovan framstår inte drogtestning som särskilt integritetskränkande, eftersom den bara kontrollerar det skadliga beteendet. Däremot är det en ny metod, och en metod som inte får användas på vuxna utan särskilda skäl, och därför bör metoden användas med försiktighet.

  En sådan här metod bör förstärka föräldrarnas uppfostran och det är därför lämpligt att föräldrar och barn redan i ett tidigt skede får diskutera igenom om det är en bra metod för deras familj. Det undviker det fokus på storskalighet och masstestning, som skulle kunna finnas, och återför beslutet till den plats där det hör hemma, till köksbordet.

  Källa: (Narkotikan i Sverige: Metoder för förebyggande arbete, Sven Andréasson (red.) 2008, Statens folkhälsoinstitut, sid 171-192, se http://www.fhi.se)

 3. Eva-Lena Haag skriver:

  Lärlingsutbildningar borde innehålla estetiskt-konstnärliga områden för elever som är kreativa och vill uttrycka sig genom konst.

 4. roland kratz skriver:

  hej alla . lite om föreslagna reformer.
  Bra att koncentrera vissa utbildningar till vissa skolor. Vilka ska då ha de olika utbildningarna som ska finnas. Hävd o tradition spelar roll. Se vilka skolledningar som är beredda att satsa nytt eller behålla de program som de redan har.
  Det är bra att gymnasieingenjörsexamen återinföres. Så också tycker jag att gymnasieekonomen ska återkomma o då gärna med ett fjärde år med praktik o specialisering.
  Alla ska inte vara behöriga att läsa på universitet redan efter gymnasiet. De som vill o har möjlighet o tycke ska redan i gymnasiet träffa på det verkliga livet inom arbete. Det görs bäst i form av en typ av lärlingsutbildning. Branscherna och skolan får gå i bräschen o initiera
  denna form.
  Slutligen inför en frivillig koll om droganvändning.
  Roland Kratz
  lektor skolledare snart emeritus
  men still going strong

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s