Mångfaldens Göteborg

Var fjärde göteborgare har utländsk bakgrund. Detta faktum är en mångkulturell tillgång i en globaliserad värld. Den kraft och potential som finns i våra förortsområden måste tas tillvara. Alla göteborgare oavsett etnisk tillhörighet, kön, ålder, religion eller sexuell läggning, ska ha
samma rättigheter och skyldigheter. Arbete och språk är nyckeln till en lyckad integration. Göteborg är en av Europas mest segregerade städer med ett omfattande utanförskap. Vi menar att frågan måste lyftas högst
upp på den politiska agendan.

 • Inrätta en integrationskommission. Folkpartiet vill införa en politisk styrgrupp för integrationsfrågorna, direkt under fullmäktige för att ta fram en samlad offensiv integrationsstrategi. Segregationen i Göteborg är för stor för att enskilda stadsdelsnämnder eller bostadsbolag ska kunna hantera eller lösa frågan.

Hälsa är en förutsättning för att kunna etablera sig i samhället. I nordöstra Göteborg är ohälsan större och medellivslängden kortare än i Göteborg och Västsverige i genomsnitt. Därför är vi i Folkpartiet stolta över att ha tagit initiativet till Angereds Närsjukhus, som erbjuder kvalificerad närsjukvård och som ska fungera som ska fungera som en murbräcka mot ohälsa i nordöstra Göteborg.

De kvinnor och män som drabbas av våld i nära relationer eller som lever under förtryck i hederns namn lever i en oacceptabel ofrihet. Stödet till dem som drabbas ska förbättras och samhället måste vara tydligt med att hedersvåld aldrig kan accepteras.

 • Göteborg behöver ett förortslyft. Vi vill genomföra en omfattande upprustning av det offentliga rummet i våra utanförskapsområden och skapa en attraktiv boendemiljö. Det behövs fler kontor och lokala affärsverksamheter och det ska bli enklare att tvångsförvalta hyreshus som missköts. Vi vill även använda miljötillsynen för att få bort de värsta boendemiljöerna i våra förorter.
 • Bygg ihop och förtäta. Många förorter är byggda med likartad stil och storlek. Hammarkullen, Bergsjön och Gårdsten är talande exempel med få in- och utvägar. Därför vill vi bygga ihop och förtäta stadsdelar.
 • Låt Göteborg tala fler språk. Att tala ett annat språken än svenska ska i högre utsträckning ses som meriterande i bedömningen av kompetens vid rekrytering till kommunala arbeten.
 • Öppna arbetsmarknaden för fler. Arbetet med avidentifierade ansökningshandlingar måste fortsätta för att minska all diskriminering på arbetsmarknaden.
 • Skolan som murbräcka mot segregation och utanförskap. Vi vill utveckla “magnetskolor” i socialt utsatta områden, där framgång belönas. Lärartätheten ska vara hög och det ska finnas god tillgång på speciallärare, inte minst i de lägre årskurserna. Skolan ska arbeta för att öka föräldrars delaktighet. Alla barn som behöver ska erbjudas läxhjälp och extra undervisning på skolloven.
 • Ja till fler moskéer i Göteborg. Det är inte rimligt att svenska muslimer tvingas utöva sin religion i källare. Därför säger Folkpartiet liberalerna ja till att fler moskéer liksom andra religiösa helgedomar byggs.
Annonser

3 kommentarer till Mångfaldens Göteborg

 1. Ann-Mari B. Adiels skriver:

  Ett riktigt förortslyft
  För att råda bot på utanförskapet i bl.a. Göteborg har idén om ett ”förortslyft” framförts. Man vill tillsätta en integrationskommission. Det skulle innebära en omfattande upprustning av det offentliga rummet och skapa en mer attraktiv boendemiljö genom förtätning (?) och att fler kan äga sin bostad. Det är väl en jättebra idé att snygga till ytan, men skulle man inte också göra något mer åt innehållet?
  De stora problemen är ju arbetslöshet och fattigdom som skapar dålig hälsa och ökad kriminalitet. Varför inte lägga ihop de direkta bidragen och de indirekta kostnaderna för arbetslösheten och skapa ”riktiga” arbeten. Förutom stöd till de som önskar starta eget, exempelvis lån och hjälp med byråkratin, finns det gott om arbetsuppgifter inom vård, skola, omsorg, miljön och inte minst förbättring av den offentliga servicen. Man kan exempelvis arbeta med ordningen i skolan, läxhjälp till elever, mentorverksamhet och att följa upp de elever som skolkar.
  Människor skulle kunna få betalt för att ta hand om ungdomar och förebygga att de hamnar i kriminalitet och drogmissbruk. Man skulle kunna arbeta mer med idrott och kanske lite mer spännande aktiviteter som överlevnadskurser. Det går givetvis inte att ge alla som önskar ett heltidsarbete, men 4-5 timmar om dagen till rimlig betalning är fullt möjligt. Det blir mer eller mindre ekonomiskt kostnadsneutralt.

 2. Ulf skriver:

  Kan vi inte snart lämna behovet av att definiera utlandsfödda. Vi är alla göteborgare och var och en bidrar till en mer spännande värld. Det gäller om du så är född i Albanien, Norrbotten, Afganistan, Finland eller Torslanda eller på Donsö.

  • Eva-Lena Haag skriver:

   Instämmer i att vi bör lämna begreppet att definiera människor som är födda på andra platser och inse att var och en av oss, oavsett var vi är födda och har vuxit upp har olika kulturer, som inte är statiska. Möten mellan människor påverkar våra föreställningar och idéer, sätt att leva (=kultur). Det gör att ALLA människor förändras och likaså kulturer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s