Miljöstaden Göteborg

Människan har sedan tidernas begynnelse varit beroende av jordens resurser. Likaså har vi i årtusenden påverkat miljön i vår omgivning. Liberaler har en i grunden optimistisk syn på framtiden, teknikutveckling och en tilltro till varje generations förmåga att finna lösningar på sin tids problem. Liberal politik syftar till att skapa och utveckla samhällen där människan ges möjlighet ta ansvar för hur hon genom sin gärning och sin livsstil enskilt och tillsammans med andra människor och länder kan bidra till en hållbar utveckling.

 • Fossilfritt Göteborg 2030. Klimatförändringen är en global fråga som kräver globala insatser. Den viktigaste förändringen mot ett klimateffektivt Göteborg är utfasningen av fossil energi. Vi tror inte på en samhällsutveckling med färre transporter av människor och gods, men däremot smartare transportsystem. Vårt mål är att Göteborg ska vara fossilfritt till år 2030.

Förändringarna av klimatet angår oss alla oavsett var på jorden vi lever och de kan bara bekämpas genom samarbete. Sverige ska arbeta globalt och inom EU för att nå det övergripande klimatmålet som satts upp för EU. Det ska vara billigt att leva miljövänligt och dyrt att inte göra det, vilket måste genomsyra
stadens styrsystem. Stadens energianvändning måste ske effektivt, transporter ska i första hand drivas med el och i andra hand med bioenergi.
Kommunens närhet till vatten är ett signum för Göteborg, oavsett om det gäller havet, sjöar eller åar. Kommunen ska ha höga ambitioner när det gäller vattenvård. Hotet om stigande havsnivåer ska tas på allvar, särskilt vid nybyggnation.

 • Göteborg kan bli bäst på sorterat avfall. Göteborgarens avfall har ett stort värde, antingen som material eller för sitt energiinnehåll och det värdet vill vi ta tillvara på bättre. Därför ska avfallstaxan göra större skillnad mellan sorterat och osorterat hushållsavfall. Avfallssorteringen ska finnas där människor rör sig i sin vardag, speciellt när det kommer till miljöfarligt avfall.
 • Göteborg är och ska vara en grön stad. Värna den biologiska mångfalden. Bevara fickor av grönt och värna våra viktiga grönområden såsom Slottsskogen och Vättlefjäll. Allt ska inte asfalteras vid exploateringar. Biologisk mångfald är en hörnsten i en livskraftig miljö.
 • Låt göteborgaren producera sin egen el. Det ska bli enklare för enskilda hushåll och fastighetsägare att producera el och att ansluta sig till elnätet. Vid nybyggnation av offentliga fastigheter ska möjligheten till att utvinna energi genom solfångare eller solceller på taket alltid prövas. Det ska ställas tydliga krav på den som vill bygga nytt, liksom på befintliga fastighetsägare och företagare, att använda energi effektivt.
 • Investera i miljöeffektiv teknik. Kommunala bolag ska investera i anläggningar som använder miljöeffektiv teknik t ex för att utvinna bioenergi. Vi vill att investeringarna i första hand ska ske tillsammans med externa aktörer för att minimera de ekonomiska riskerna.
 • Värna västerhavet och skärgården. Havsmiljön måste skyddas och kunskapen om tillståndet i vårt eget hav och i kustregionerna ska öka, samtidigt som kusten och skärgården ska vara livskraftiga boendemiljöer. Bruket av havet måste ske på ekologiska villkor. Vi vill fördjupa samarbetet med övriga kommuner längs med västerhavet för att göra det möjligt att utveckla vattenbruket.
 • Klimatfrågorna är globala, men Göteborg måste ta ett stort ansvar. Stadens bidrag till klimatförändringen måste minska. Därför är det orimligt att öka beroendet av fossila bränslen genom att avveckla kärnkraften. Göteborgs närmaste kärnkraftsverk Ringhals måste utvecklas och vi ser gärna att en ny reaktor öppnas. Självklart ska höga miljö- och säkerhetskrav uppfyllas.
 • Satsa på elbilar i Göteborg. Lägre avgifter för elbilar ska införas och mark reserveras för laddningsstolpar på parkeringsplatser för elbilar i gatumiljö, i den takt marknaden för elbilar utvecklas.
Annonser

2 kommentarer till Miljöstaden Göteborg

 1. Ann-Mari B. Adiels skriver:

  Tekniken för att bygga energieffektiva hus finns och har funnits i många år. Frågan är hur man vill gå tillväga för att stimulera detta byggande? Hur vill man stimulera vid ny- och ombygge? Här behövs lagstiftning och omfördelning av pengar.

 2. Ulf skriver:

  Skulle vi inte kunna få in något om den nya havsmyndigheten och havsforskningsinstitutet när det gäller vikten av att Göteborg som liggande i framkant när gäller skydd och utveckling av havsmiljön.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s