Trygghet för äldre

Som liberaler vet vi att alla är olika, det gäller också äldre. På inget annat område har den svenska kollektivismen slagit igenom som i synen på ålder. Alldeles för många äldre känner att de inte är delaktiga i samhället på samma villkor som andra bara för att de uppnått en viss ålder. I många länder är ålder detsamma som vishet och mognad men inte i vårt land. Människor måste få mer makt över sin vardag och kunna leva sina liv som de själva vill, hela livet. Det är dags att förändra synen på äldre i Göteborg!

Vi vill se en ökad valfrihet för alla som behöver stöd och hjälp, gärna i form av en Fixar-Kal. Insatser från ideella organisationer som enskild volontärverksamhet ska underlättas och ges plats i kommunens verksamhet, för att öka ensamma och utsatta människors livskvalitet.

 • Låt de äldre bestämma. Vi vill ge den enskilde möjligheten att fritt välja boende och hemtjänst med olika inriktningar som exempelvis språk, genom att införa en äldrepeng inklusive hemtjänstcheck. Samtidigt vill vi bygga ut hemsjukvården med äldremedicinsk kunskap i stadsdelarna. Vi vill att vården kommer till de äldre istället för tvärtom.
 • Inrätta en äldreombudsman. Vi vill inrätta en ombudsman som fungerar som en kontaktperson gentemot personal, fack, politiker och tjänstemän med en stark, fristående ställning – för att stärka de äldres röst i Göteborg.
 • Inför parboendegaranti. Alla par, oavsett stadsdel och vårdbehov, ska kunna känna sig säkra på att de kommer att få leva sina sista år tillsammans om de så önskar. Inga äldre skall tvingas isär av inhuman byråkrati och avsaknad av lämpliga boenden.
 • Låt även äldre få flytta hemifrån – inrätta trygghetsboenden. Vi vill införa boenden för den som känner otrygghet och isolering och har svårt att komma ut. Trygghetsboenden ska ha tillgång till gemensamhetsutrymmen samt stationerad personal/hemtjänstteam, aktiviteter, mathållning och trygghetslarm. Lägenheterna ska förmedlas som hyresrätter.
 • Främja måltidens betydelse. Måltiden måste få vara en trevlig stund. Äldre ska, precis som andra, kunna bestämma vad de ska äta. Äldre som bor hemma och får hjälp med matlåda, samt äldre som bor i särskilt boende, ska alltid få minst två maträtter att välja mellan. Maten ska vara god och näringsriktig.
 • Ökad trivsel i boendet för äldre. Äldre ska inte stängas inne mot sin vilja, den äldre som vill ska ha möjlighet till utomhusvistelse. Vi vill ge äldre bättre möjlighet till meningsfull aktivitet under dagen genom att exempelvis trädgårdsodling. Vi ser också positivt på att husdjur användas i ökad utsträckning inom vården och omsorgen om äldre, där det är möjligt.
Annonser

2 kommentarer till Trygghet för äldre

 1. Ann-Mari B. Adiels skriver:

  Andelen äldre liksom vård- och omsorgsbehoven lär öka framöver. I stället för att förtäta bebyggelsen i centrum genom att bygga på höjden skulle man kunna bygga trygghetsboenden i utkanten av stan. Det skulle kunna vara en eller tvåvåningshus byggda runt en stor inglasad innergård. 30 -60 riktiga lägenheter av varierande storlek. I mitten av den inglasade gården kunde man ha en liten central där ett team av sjuksköterskor, assistenter och kanske en läkare kunde finnas för daglig tillsyn och omedelbar utryckning. Där skulle man kunna erbjuda boende, trygghet och tillsyn. Man skulle kunna få ner kostnaderna rejält för personliga assistenter och hemtjänsten utan att tillsynen blir sämre. Och naturligtvis skulle de boende få bestämma över sina liv, precis som andra som hyr en lägenhet.

 2. Ann-Mari B. Adiels skriver:

  Fritt val av boende, omsorg, parboendegaranti och god palliativ vård borde vara självklarheter i vårt samhälle.
  Men vad med rätten att själv bestämma om livets avslutning när man är gammal, sjuk och inte vill längre? Enligt opinionsundersökningar är en majoritet av befolkningen för detta självbestämmande.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s