Göteborg en växande stad

Stadsutvecklingen i Göteborg ska präglas av djärvhet, nyfikenhet och nytänkande. På så sätt skapas en sammanhängande stad som är tillgänglig för alla invånare – men som ständigt är i förändring. Byggandet av det framtida Göteborg måste växa så att både gammalt och nytt förenas i samklang.

 • Göteborg behöver en stadsarkitekt. Vi vill inrätta en tjänst som stadsarkitekt som ska hålla ihop det stadsplanemässiga arbetet.
 • Utveckla byggandet genom tävlingar, mångfald och öppenhet. Vi vill genomföra fler markanvisnings- och arkitekttävlingar för att stimulera byggandet av bra och billiga hyresrätter samt släppa in fler aktörer på marknaden. Vi vill också ha ett öppnare planarbete där byggherren kopplas in och får ta del av ansvaret för detaljplanen.

Genom ökad valfrihet, konkurrens och mångfald på marknaden kan bostadsbristen minska. Att bygga en långsiktigt hållbar stad – ekonomiskt, ekologiskt och socialt – väl fungerande kollektivtrafik och infrastrukturlösningar möjliggör en dynamiskt växande region. Det måste
bli lättare att få bygga i Göteborg och Folkpartiet vill upphäva orimliga områdesbestämmelser som begränsar människors möjlighet att bo där de vill.

 • Älvrummet är en helhet. Vi vill hantera den fortsatta utvecklingen av Älvrummet, från Älvsborgsbron till Tingstadstunneln, som helhet.
 • Bygg ett ’down town’ i frihamnen. Vi vill prioritera planarbetet för Frihamnen och Gullbergsvass, gärna med höga bostads- och kontorshus som kan bli nya ikonbyggnader för Göteborg.
 • En storstad kräver en levande bebyggelse. När nya stadsdelar planeras ska det i bostadsbebyggelsen ges plats för nya kulturbyggnader, religiösa helgedomar, idrottsanläggningar och kommersiella verksamheter – för att skapa en levande stad.
 • Inför en plan- och bygglovsgaranti på två år. Vi vill öka takten på framtagande av tomter för egna hem och planer för fler lägenheter i blandade upplåtelseformer. Genom att införa en garanti snabbar vi upp processen.
 • Ge fler göteborgare möjligheten att äga sin bostad. En bra bostadspolitik i skapar trygghet, ökar gemenskapen och ger människor incitament att påverka sitt eget boende. Att låta människor köpa sina bostäder är en metod att bryta segregationen i utanförskapsområden.
 • Utveckla Heden. Vi vill att en stor öppen yta behålls samtidigt som delar bebyggs.
 • Bygg fler studentbostäder. Göteborg är en populär studentstad och behöver fler billiga och moderna bostäder för studenter.
 • Förtäta Göteborg! Vi vill förtäta centrala Göteborg samtidigt som nya områden, utanför city, exploateras i takt med utbyggnaden av infrastrukturen. Vi vill föra en aktiv politik för mångfald och ökad integration när vi bygger bostäder.
 • Riv inte de billiga bostäderna. Folkpartiet värnar en solidarisk bostadspolitik, som ger ung som gammal möjlighet att bo. Vi vill bevara landshövdingehusen som finns kvar i Göteborg, t ex de som finns i Gårda.
 • Friköp av tomträtter för småhus. Vi vill möjliggöra för dem som har småhus på tomträtter att friköpa sina tomter till 65 procent av marknadsvärdet från 2003.
Annonser

3 kommentarer till Göteborg en växande stad

 1. Ping: Bildelning är som fildelning | Mothugg

 2. Ann-Mari B. Adiels skriver:

  Jag tycker att den relativt låga bebyggelsen i Göteborg är trivsam, men det verkar av kommentarerna att döma vara många som vill förtäta bebyggelsen i centrum och bygga högre hus. Måste Göteborg se ut som andra tråkiga storstäder? Har man tänkt på att det innebär mindre ljus och än större trafikproblem?

 3. /danne skriver:

  Göteborg behöver en stadsarkitekt. Hear, Hear.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s